Casino Royale

Blue Alert´s Casino Royale, Fina

DOB: 2017-06-16

Svart och vit

NBT

HD: AA

ED: 0

Känd mental status

Fina har debuterat i apellklass spår och blev uppflyttad till lägreklass!

Fina har debuterat i startklass med uppflyttningspoäng som resultat!

Fina har debuterat i lägreklass spår och blev uppflyttad till högre klass!!!