Casino Royale

 

Blue Alert´s Casino Royale, Fina

2017-06-16-2019-06-24

Svart och vit

NBT

HD: AA

ED: 0

Känd mental status

Fina har debuterat i apellklass spår och blev uppflyttad till lägreklass!

Fina har debuterat i startklass med uppflyttningspoäng som resultat!

Fina har debuterat i lägreklass spår och blev uppflyttad till högre klass!!!

Denna fantastiska lilla hund finns inte längre. Hon fick pyometra och det tillstötte komplikationer. Det gick inte att rädda hennes liv. Fina blev bara två år gammal.