La Liga-kullen

PIC_0139.JPG-for-web-smallstan03.JPG-for-web-normal

Yang,april.JPG-for-web-smallBecky parades med Yang och fick nyårsnatten 2010 fyra fina valpar, tre tikar och en hane. DOB: 2010-01-01
Alla är merlefärgade med vit och tan. Två tikar har kort stubb, en har lång svans,  hanen har stubb svans.

Valparna stammar från Fairoaks linjer, på både mammas och pappas sida.
Fairoaks föder upp s k ranchdogs, en hund som ska kunna utföra all sorts jobb som kan förekomma på en ranch. På mammas sida finns Twin Oaks linjer, som givit mycket bra vallhundar. Det finns hundar med vallningsmeriter bakom både Becky och Yang.

 

Blue Alert´s

Almería

Santander

Valencia

Zaragoza

Kön

Tik

Hane

Tik

Tik

Kallas

Alma

Ross

Alca

Siff

Färg

Blue merle vit och tan

Blue merle vit och tan

Blue merle vit och tan

Blue merle vit och tan

Svans

Lång

NBT

NBT

NBT

Höfter

AA

AA

 AA

AA

Armbågar

ua

 Ua

ua

Ögon

UA-valp

UA-valp

UA-valp

UA-valp

MH

Genomfört 3:a skott

Genomfört 2:a skott

Genomfört 5:a skott ägaren avstår

Meriter

Godkänd högreklass spår

1:a pris lydnkl I, 2:a pris lydnkl 2

BIM-valp norska rasmästerskapet 2010

3.a jkl

3 st 1:a pris lydnkl I = LP1

3:e pris lydnkl 2

Utställd inoff. med BIR, BIG-3. Officiellt: excellent  1:a pris lydnadskl I. 1:a pris lydnadsklass 2!Vinnare av Danska Mästerskapen i lydnadsklass 2, 2012. Ligger högst på kvallistan till  Årets Hund lydnkl 2!! Slutade som 2:a!!!

Lydnadschampion i lydnadsklass III, 100/100p i nybörjarklass rallylydnad!

Övrigt

Bor i Norge

Bor i Danmark

 


1

2

3

4

5

1a KONTAKT Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

B

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

A Z V

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök

M

Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.

1b KONTAKT Samarbete

Följer inte med trots fler försök att locka. Alt. provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt

Z

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

B A V

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

M

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller

1c KONTAKT Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren

B A M Z

Accepterar hanteringen.

 V

Accepterar, svarar med kontaktbeteende.

Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a LEK 1 Leklust

Leker ej.

Leker inte,men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.A

Startar snabbt, leker aktivt.B V Z M

Startar mycket snabbt, leker mkt aktivt.

2b LEK 1 Gripande

Griper inte.

V

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. A Z M

Griper direkt med hela munnen.

B

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c LEK 1 Gripande och dragkamp

Griper inte.

B V A

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt.tuggar

M

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Z

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.

3a FÖRFÖLJANDE

*1 Försök 1

*2 Försök 2

Startar inte.

A*1

Z*1,2

Startar, men avbryter.

V*1 A*2

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

V*2

Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. B*1,2 M*1,2

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b GRIPANDE

*1 Försök 1

*2 Försök 2

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram

V*2 A*2Z*2

Griper inte, nosar på föremålet.

B*1 M*1,2

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Gripar direkt, släpper.

B*2

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

4 AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.     A Z

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.B V M

Är uppmärksam med ökad aktivitetet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a AVST.LEK Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

M

Intresserad. Följer figuranten utan avbrott. B V A Z

Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b AVST.LEK Hot/agg

5c AVST.LEK           

Nyfikenhet

Visar inga hotbeteende

B M

Går inte fram till figuranten

i tid. V A Z

Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets första del.

Går fram när figgen är aktiv på

linjen.

Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets första och andra del.

Går fram till den dolda, men talande

figgen.

Visar flera hotbeteende under momentets första del.

Går fram till figgen med låg kropps-

ställning och/eller tidsfördröjning M

Visar flera hotbeteende under momentets första och andra del.V A Z

Går direkt fram till figgen utan hjälp  B

5d AVST.LEK 
Leklust

Visar inget intresse.

V A Z

Leker inte, men visar intresse.

B

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. M

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

5e AVST.LEK Samarbete

Visar inget intresse.

V A Z

Blir aktiv, men avbryter.

B M

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a ÖVERRASKNING Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.B M

Flyr högst 5 meter

V A

Flyr mer än 5 meter.

Z

6b ÖVERRASKNING Hot/agg

Visar inga hotbeteende.

Visar enstaka hotbeteende. B V M

Visar flera hotbeteende under längre tid.A Z

Visar flera hotbeteende och någon attavk.

Visar hotbeteende och attacker som kan avslutas med bett.

6c ÖVERRASKNING Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram. A

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. V Z

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.    B M

Går fram till overallen utan hjälp

6d ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B M

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.   V A

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Z

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e ÖVERRASKNING Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

V Z

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. M

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. B A

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager. .

7a LJUDKÄNSL. Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B V Z M

Flyr högst 5 meter A

Flyr mer än 5 meter.

7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. B V A

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. M

Går fram till skramlet utan hjälp. Z

7c LJUDKÄNSL Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B V M

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna. A

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Z

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d LJUDKÄNSL Kvarstående intresse

Visar inget intresse.      B Z A

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle. M

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfälle.V

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager. .

8a SPÖKEN Hot/agg

Visar inga hotbeteende.

Visar enstaka hotbeteende. B

Visar flera hotbeteende under längre tid V A Z M.

Visar flera hotbeteende och någon attavk.

Visar hotbeteende och flera attacker.

8b SPÖKEN Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte

Tittar mot spökens då och då.B

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Kortare avbrott        M

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena under hela momentet.   V A Z

8c SPÖKEN Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. M

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. B

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. V

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. Flyr A Z

8D SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid A Z

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid.            V

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.    B M

Går fram till fig. utan hjälp.

8E SPÖKEN Kontakttagande med figurant i spökdräkt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt.går inte fram i tid.             A Z

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.        B V M

Tar själv kontakt med figuranten.

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a LEK 2 Leklust

Leker ej.       A

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B V Z M

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b LEK 2 Gripande

Griper inte.  A

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.  B V M

Griper direkt med hela munnen.      Z

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10 SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.     M

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.         V

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitetet.A

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.B

Berörd, rädd. Alt. Vill lämna platsen, försöker fly. Alt. *Föraren avstår skott

 

M= Mr Binks Mississippi, Majlis

B=  Mr Binks Blue Alert, Becky

Z= Blue Alert´s Zaragoza, Siff

A= Blue Alert´s Almería, Alma

V=  Blue Alert´s Valencia, Alca